ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรินทร์ ศรีทา
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล 1 , 2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป