ชื่อ - นามสกุล :นายอภิชาติ หายแถลง
ตำแหน่ง :ครูธุรการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :งานธุรการของโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการของโรงเรียน