ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์จิรา สีทอง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งบประมาณ