ชื่อ - นามสกุล :นางหนึ่งฤทัย ดีใจ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ