ชื่อ - นามสกุล :นายอุทัย วรรณา
ตำแหน่ง :ช่างครุภัณฑ์
หน้าที่หลัก :ภารโรงโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ภารโรงของโรงเรียน